POMOC


Jak zamówić program ?

--wysłać e-mail na adres uskom_zm@uskom.waw.pl podając dane firmy, adres dla dokumentu sprzedaży i do wysyłki programu, nr NIP i nazwę zamawianego programu

--telefonicznie pod numerem 504 064 808, 44 719-22-84

--wypełnić formularz widoczny po prawej stronie i wcisnąć przycisk Wyślij. Zamówienie powinno się ukazać w domyślnym programie pocztowym skąd wysyłamy zamówienie jak każdą inna wiadomość. W ciągu 24 godzin na Państwa adres e-mail zostanie przesłana informacja o przyjęciu zamówienia. W razie braku informacji prosimy o e-mail lub kontakt telefoniczny.


LICENCJE I PROGRAMY

Zakupiony program może być użytkowany tylko na jednym stanowisku. Aby zainstalować program na większej ilości stanowisk należy dokupić odpowiednią ilość licencji - Licencje . Licencja fizycznie i pod względem zawartości na nośniku magnetycznym(optycznym) nie różni się od programu, ale może być zakupiona tylko przez tych użytkowników, którzy już posiadają minimum jeden egzemplarz programu.


SPOSÓB DOSTARCZENIA PROGRAMU

- poczta (list polecony)
- poczta elektroniczna (e-mail)
- podanie kodu do wersji ShareWare programu przez telefon lub e-mail