LICENCJE PROGRAMÓW

Aby legalnie użytkować zakupione oprogramowanie wolno zainstalować zakupiony program tylko na jednym komputerze. Instalacja na następnych komputerach jest dopuszczalna tylko wówczas, jeżeli użytkownik zakupi kolejne licencje. Zakup licencji pozwala użytkować programy firmy USKOM na wielu stanowiskach. Warunkiem otrzymania licencji na dany program jest posiadanie przynajmniej jednej wersji tego programu.


CENY PROGRAMÓW I LICENCJI
PROGRAMCENA PROGRAMUCENA LICENCJI
MAGFAK240,00180,00
Narzedzia i Zlecenia500,00 350,00
Kasa PKZP600,00 450,00